ជើងហោះហើរ

93476393 2874006729378638 8466016556353060864 o
នៅខែមិថុនាជើងហោះហើរនៅកម្ពុជាកើនឡើងប្រហែល១៦% បើធៀបនឹងខែឧសភា
ភ្នំពេញ៖នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ជើងហោះហើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា បានកើនឡើងប្រហែល១៦% បើធៀបនឹងខែឧសភា។ការកើនឡើងនេះ គឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជា និងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។ឯកឧតម ស៊ីន ចាន់សិរីវត្ថា អគ្គនាយករង
Flight
«ជើងហោះហើរ»ចូលកម្ពុជាចាប់ផ្តើមកើនឡើងវិញនៅដើមខែមិថុនា
លោក ស៊ិន ចាន់សេរីវុត្ថា អ្នកនាំពាក្យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកម្ពុជាភ្នំពេញ៖ នៅដើមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ជើងហោះហើរនៅកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើងជាបណ្តើរៗបន្ទាប់ពីមានការធូរស្បើយពីកូវីដ១៩នៅក្នុងស្រុក។ នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកនាំពាក្យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកម្ពុជា លោក ស៊ិន
93520837 2874008609378450 2309396008024408064 n
ជើងហោះហើរកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ៩៨%នៅពាក់កណ្តាលខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
លោក ស៊ិន ចាន់សេរីវុត្ថា អ្នកនាំពាក្យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកម្ពុជាភ្នំពេញ៖ នៅពាក់កណ្តាលខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ជើងហោះហើរកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ៩៨% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩។ ការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ១៩ ដែលបណ្តាលឱ្យជើងហោះហើរនៅតាមបណ្តាប្រទេសនានាបានបិទ