ស្រូវវស្សា

107748157 3027136714007875 7072269381369753445 o
ស្រូវវស្សាក្នុងខេត្តព្រៃវែងសម្រេចបានជិត១០០%
ព្រៃវែង៖ ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវនារដូវវស្សាក្នុងឆ្នាំ២០២០ នៅខេត្តព្រៃវែងបានសាបព្រួសសរុប ២០០ ១៦២ ហិកតា ស្មើនឹង ៨០,០៦% ។ នេះបើតាមឯកឧត្តមវេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងថ្ងៃ១៧ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ខេត្តព្រៃវែង
105485469 2985377378183809 8490301984244298383 o
ការដាំដុះស្រូវវស្សាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានជិត២លានហិកតា
ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជានារដូវវស្សានេះ បានធ្វើការបង្កបង្កើនផលដាំដុះស្រូវវស្សាទូទាំងប្រទេស លើផ្ទៃដីជិត២លានហិកតា។ នេះបើតាម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និង នេសាទលោក វេង សាខន កាលពីថ្ងៃ០១ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០។លោក វេង សាខន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម
%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%9c%e1%9f%a1
ដំណាំស្រូវរដូវវស្សានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានជាង ៤៨ម៉ឺនហិកតា
កម្ពុជា៖ ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបាន ៤៨៥ ៩៤១ ហិកតា ស្មើនឹង ១៨,៧៨% នៃផែនការចំនួន ២ ៥៨៨ ១៣០ ហិកតា គិតមកទល់ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម