ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា

197854125 1011344306340172 272677753172792027 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី៨៨៣នាក់,ជាសះស្បើយ៦០៧នាក់និងស្លាប់១៦នាក់
ភ្នំពេញ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៨៨៣នាក់ (ករណីឆ្លងនាំចូលពីបរទេស ១៣៥នាក់ និង
174389431 2820621798149416 921021151394851960 n
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៣០៣នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៣៩នាក់
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា នេះ មានចំនួន ៣០៣នាក់បន្ថែមទៀត ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ» និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន
Photo 2021 04 02 08.55.30
BREAKING៖កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៦១៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ៦០នាក់
ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦១៨នាក់បន្ថែមទៀត ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ» និងជាសះស្បើយចំនួន ៦០នាក់ផងដែរ។ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីទាំង
98210771 131556601840159 8985822167421681664 o
វៀតណាម៖ខ្លួនមិនទាន់ចាត់ទុកអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩លេខ៣១៥បានឆ្លងជំងឺពីកម្ពុជានោះទេ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមនៅកម្ពុជា លោក វ៉ូ ក្វាង មិញ(ប្រភពរូបភាព៖ Vietnam Embassy in Cambodia)ភ្នំពេញ៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមនៅកម្ពុជា លោក វ៉ូ ក្វាង មិញ នៅថ្ងៃនេះ