សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Fn 2019 11 28 15 55 41 0
កម្ពុជាដាក់គោលដៅទាញយកផលពី«កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី»ដើម្បីស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ច
លោក ផាន់ ផល្លា អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុភ្នំពេញ៖ កម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលដៅ និង ចាប់យកឱកាសទាញយកផលប្រយោជន៍តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន តាមរយៈពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិន និងកូរ៉េ។ នេះបើតាមលោក ផាន់ ផល្លា អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
%e6%9f%ac%e4%b8%ad%e6%97%b6%e6%8a%a5%e2%80%94%e2%80%94%e8%a5%bf%e6%b8%af%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e8%85%be%e9%a3%9e %e6%94%bf%e5%ba%9c%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e4%bc%81%e5%8f%91%e6%8c%a5%e5%bf%85%e4%b8%8d%e5%8f%af%e7%bc%ba%e4%bd%9c%e7%94%a8
អ្នកសេដ្ឋកិច្ច៖កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះមកត្រឹម៤ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០
ភ្នំពេញ៖ អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច ព្យាករណ៍ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះអាចធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ៣ ទៅ ៤ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ខណៈធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថា ក្នុងឆ្នាំ២០២០ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នឹងថយល្បឿនមកនៅត្រឹម២,៥ភាគរយ ពិសេសវិស័យឧស្សាហកម្ម និង ទេសចរណ៍